MSSP

juni 22, 2023

A managed security service provider (MSSP) provides third party services to monitor and maintain the network security of an organization. This can include services like managed firewall, intrusion detection, virtual private network, vulnerability scanning, antiviral services etc.

Read more: Definition of Managed Security Service Provider (MSSP) – IT Glossary | Gartner 

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.