2024-03-21

eBuilder signar avtal om MDR för 130 enheter med ett bolag i energisektorn.

2024-03-18

eBuilder skriver ett MDR-avtal med ett företag aktivt inom fordonsindustrin. Avtalet omfattar 450 enheter.

2024-03-01

eBuilder etablerar MDR för en svensk hårdvaruproducent.

2024-02-29

eBuilder har skrivit avtal kring pentester för en internationell NGO.

2024-02-17

eBuilder Security skriver ett avtal för CISO as a Service med en kund inom den “Gröna Sektorn”.

2024-02-15

eBuilder Security Lanserar ny ASM-tjänst Attack Surface Management. 

2024-01-20

Vellinge kommun, Filmstaden, Rusta och Granngården drabbas av Ransomware efter cyberattack.

2024-01-11

 eBuilder erhåller tilldelningsbeslut för säkerhetsutbildning till en statlig förvaltningsmyndighet. 400 anställda och konsulter skall utbildas.

2023-12-22

Svenskt förlag blir kund på eBuilders Security Awareness.

2023-12-21

Nordisk NGO skriver avtal om Säkerhetsutbildning och MDR.

2024-03-21

eBuilder signar avtal om MDR för 130 enheter med ett bolag i energisektorn.

2024-03-18

eBuilder skriver ett MDR-avtal med ett företag aktivt inom fordonsindustrin. Avtalet omfattar 450 enheter.

2024-03-01

eBuilder etablerar MDR för en svensk hårdvaruproducent.

2024-02-29

eBuilder har skrivit avtal kring pentester för en internationell NGO.

2024-02-17

eBuilder Security skriver ett avtal för CISO as a Service med en kund inom den “Gröna Sektorn”.

2024-02-15

eBuilder Security Lanserar ny ASM-tjänst Attack Surface Management. 

2024-01-20

Vellinge kommun, Filmstaden, Rusta och Granngården drabbas av Ransomware efter cyberattack.

2024-01-11

 eBuilder erhåller tilldelningsbeslut för säkerhetsutbildning till en statlig förvaltningsmyndighet. 400 anställda och konsulter skall utbildas.

2023-12-22

Svenskt förlag blir kund på eBuilders Security Awareness.

2023-12-21

Nordisk NGO skriver avtal om Säkerhetsutbildning och MDR.

eBuilder Security Nyckeltal

users-trained

60,000 +

Utbildade Användare

users-trained

110

Anställda

users-trained

6

Marknader

users-trained

3 min

Genomsnittlig responstid säkerhetsincidenter

Hur vi ser på cybersäkerhet

Vi förespråkar att se cybersäkerhet i flera lager där en attackerare måste ta sig igenom flera lager med kontroller för att få ett försvar som går på djupet även kallat defense in depth.

På eBuilder Security adresserar vi cybersäkerhet i 5 specifika dimensioner:

  • Människa
  • Mjukvara
  • Nätverk
  • Styrning och efterlevnad
  • Hårdvara

Vi hjälper er att identifiera och hitta era säkerhetsproblem i mjukvara

Att skydda era applikationer är av betydelse då angripare kan komma åt data via applikationerna eller gå horisontellt till de underliggande nätverken och systemen. Det är därför nödvändigt att ni har rätt skydd och en säker utvecklingsprocess.

Så här kan vi hjälpa er att uppnå det:

CrowdStrike MDR (Next-Gen Antivirus och EDR)

Reaktionstid är nyckeln för att förhindra en attack. Med eBuilder Security MDR kan ni snabbt hantera hot innan det har möjlighet att infiltrera era system. Reaktionen kan förbättras från timmar till minuter.

CrowdStrike Identity Protection

eBuilder Security erbjuder, i samarbete med CrowdStrike, CrowdStrike Falcon® Identity Protection , som en lösning för identitetsbaserade attacker och avvikelser. Upplev Active Directory-säkerhet (AD) med kombinationen av avancerad teknik och mänsklig expertis.

Penetrationstest

Ett penetrationstest är ett effektivt sätt att se eventuella djupgående design- eller säkerhetsbrister i era applikationer. Låt oss försöka hacka er och hitta svagheterna i era applikationer innan någon annan gör det.

Läs mer Kontakta oss

Sårbarhetsskanning

Nya sårbarheter upptäcks varje dag och introduceras också i applikationer genom uppdateringar. Dessa sårbarheter kan komma att utnyttjas av hackare om ni inte upptäcker dem först genom att skanna era applikationer regelbundet.

Läs mer Kontakta oss

Active Directory-granskning

Er Active Directory är er heliga graal, den har all er data om era användare, men den har en tendens att vara föråldrad eller sårbar för attacker. Vi hjälper er att hitta säkerhetsrisker och ger er en enkel och begriplig rapport om er Active Directory hälsa.

Säkerhetsbedömning av mobilprogram

Idag har mobila applikationer infiltrerat alla aspekter av samhället. Det är viktigt att utvärdera mobilapplikationssäkerhet för att minska risken för säkerhetshot precis som med vilken applikation som helst.

Eftersom över 50% av all trafik till en webbplats kan vara mobil, har detta blivit ett lika stort hot som vanlig surfning. Vi utför omfattande sårbarhetsanalyser för mobilapplikationssäkerhet enligt internationellt accepterade säkerhetsstandarder tillsammans med CERT Organisation.

Utvärdering av molnsäkerhet

Ett intrång i ert moln kan vara lika farligt som ett intrång i ert interna nätverk.

Använd vår utvärdering av ert moln för att upptäcka molnsäkerhetsstatusen baserat på branschens bästa praxis som CSA Cloud Control Matrix och standarder som Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Då kan ni se var era risker eller hot ligger.

Granskning av källkod

Vi har experter som kan hjälpa er att identifiera eventuella säkerhetsproblem på kodnivå och efterlevnad av branschaccepterade säkra kodningsmetoder och standarder.

Kontakta oss

Utvärdering av API-säkerhet

Ett API-gränssnitt är den snabbaste gatewayen för en angripare att ta sig in i ert system som ofta är mindre skyddat än den standardapplikationen. Om ert API inte är tillräckligt säkert gör det att varje ansluten applikation och därmed hela er organisation sårbar.

Vi utför säkerhetsbedömningar i linje med OWASP API-säkerhet Top 10 riskbedömningskriterier och REST Security Guidelines för att utvärdera API: s säkerhetsstatus.

Säkra era nätverk med våra skräddarsydda lösningar

Om en attack bryter sig igenom ert perimeterförsvar är det viktigt att härda nätverket och veta vilka tjänster som är mest sårbara. Att ha ett segmenterat och säkert nätverk är a och o för en lyckad begränsad attackyta. Vi kan hjälpa er med detta på följande sätt:

CrowdStrike MDR (Next-Gen Antivirus och EDR)

Reaktionstid är nyckeln för att förhindra en attack. Med eBuilder Security MDR kan ni snabbt hantera hot innan det har möjlighet att infiltrera era system. Reaktionen kan förbättras från timmar till minuter.

CrowdStrike Identity Protection

eBuilder Security erbjuder, i samarbete med CrowdStrike, CrowdStrike Falcon® Identity Protection , som en lösning för identitetsbaserade attacker och avvikelser. Upplev Active Directory-säkerhet (AD) med kombinationen av avancerad teknik och mänsklig expertis.

Nätverkspenetration och sårbarhetstestning

Att testa ert nätverk kan vara svårt och kräver hög expertis. Med vår automatiserade plattform kan vi när som helst utföra tester i er miljö och uppfylla både efterlevnadskrav och best practice för säkerhet.

Läs mer Kontakta oss

Nätverksgranskning och segmenteringstestning

Ert nätverk är en stor del av er interna infrastruktur och det består av switchar, router, APs och brandväggar och mycket mer. Alla dessa kan innehålla många olika typer av säkerhetskontroller. En nätverksgranskning är en djupgående analys av artefakterna i ert nätverks- och säkerhetseko system.

Om din säkerhetsarkitektur är bristfällig kan det påverka den övergripande organisationen. Nätverkssegmentering är en serie kontroller som utförs för att säkerställa att era minst privilegierade principer implementeras.

Cybersäkerhet i dina medarbetares händer

Din cybersäkerhet är i händerna på dina kollegor. Hela ditt säkerhetssystem är inte bättre än den den svagaste länken i din organisation. Därför är det viktigt och bygga en säkerhetskultur.

Vi erbjuder följande lösningar för att hjälpa dina användare att bekanta sig med cybersäkerhet:

Automatiserad utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Vi har skapat säkerhetsutbildningar som kontinuerligt uppdateras med de senaste cybersäkerhetshoten och trenderna. Cyberattacker har blivit alltmer sofistikerade och tekniska säkerhetsåtgärder kan bara delvis skydda organisationens IT och nätverk. Vi hjälper till med att skapa en medvetenhet kring cybersäkerhet.

Complorer Phishing-testning

Listan över dataintrång till följd av nätfiske ökar ständigt. Angriparna blir bättre och mer sofistikerade varje år. Vår lösning hjälper dig och era anställda att identifiera nätfiske. Genom att låta er testa verkliga scenarion kombinera denna gärna med Complorer Security Awareness.

Säkerhet börjar med era policys och procedurer

Traditionellt har cybersäkerhet betraktats som en teknisk eller operativ fråga som ska hanteras inom teknikområdet. Detta är inte längre fallet, fallet, eftersom cybersäkerhet numera även bör ingå i förvaltning och styrning. Detta gör det möjligt för organisationer att känna till och minska sina risker uppifrån och ner. Vi kan hjälpa er med detta på följande sätt:

Säkerhetsgranskning

Vår säkerhetsgranskning är en bred vy över er säkerhetsstatus. Den kommer att belysa förbättringsområden inom alla områden som anges i eBuilders säkerhetsprincip: Människor, hårdvara, nätverk, programvara och styrning.

Detta är en övergripande säkerhetshälsokontroll för er organisation och ger er flera förbättringsområden utifrån en nulägesbild och en framtidsbild.

Läs mer Kontakta oss

Ett felfritt system börjar inifrån

Att veta att er maskinvara och infrastruktur är säkert konstruerade med rätt patchhantering och redundans kan minska risken och eventuell nertid i händelse av en säkerhetsincident. Vi kan hjälpa er med detta på följande sätt:

Granskning av infrastruktur

En infrastrukturgranskning är en övergripande hälsokontroll av hela systemets komponenter. Detta inkluderar saker som routrar, switchar, brandväggar och annan nätverksutrustning, samt kablar och ledningar som ansluter dessa enheter.

Kontakta oss

Granskning av brandvägg

Brandväggar är den första försvarslinjen som skyddar era nätverk från hot. Det betyder att de ska behandlas som en av era största attackvektorer om de inte konfigureras och uppdateras korrekt.

Vi kan tillhandahålla en djupgående bedömning av säkerhetsnivån för er brandvägg som gör att ni kan upptäcka hot inom arkitekturlandskap och rekommendationer för hur ni kan förbättra er säkerhet på perimetern.

Kontakta oss

Vad våra kunder säger

"Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Varför eBuilder Security?

eBuilder Security har som mål att förhindra cyberangrepp innan de är ett faktum. Vi gör allt i vår makt för att skydda organisationer från cyberbrottslingar.

Snittkostnade för att hantera en större incident är i dagsläget uppe i 4,35 miljoner USD. Kostnaden har ökat med 12% över de senaste två åren vilket är en oroväckande trend.

Läs mer
20+
ÅRS
ERFARENHET

Vårt ramverk för förebyggande cybersäkerhet

I enlighet med "Prevention is better then recovery" fokuserar vi på att proaktivt identifiera och kontinuerligt utvärdera robustheten i det övergripande ramverket för cybersäkerhet.

Vi gör detta i 4 enkla, kontinuerliga steg:

Predit

Förutsäga

Förstå er miljö för att förstå de hot ni står inför och förutse hur ni bäst hanterar dem.

Protect

Skydda

Minska de identifierade riskerna genom att implementera cybersäkerhetskontroller som skyddsåtgärder.

Detect

Utforska

Att kontinuerlig utforska er interna och externa miljö krävs för att hålla er säkerhetsstatus hög stöds för att bekämpa det ständigt föränderliga cyberlandskapet.

Detect

Åtgärd

Använda lämpliga åtgärder för att vidta åtgärder för en upptäckt cybersäkerhetsincident och begränsa dess inverkan.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.