CrowdStrike

Blog Reading Time 8 Lästid
/
mars 30, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

CrowdStrike

CrowdStrike är ett av de mest innovativa och högkvalitativa företagen inom cybersäkerhetsbranschen, något de fått stort erkännande för från både kunder och branschexperter.. De är kända för sina högpresterande molnbaserade säkerhetslösningar som erbjuder omfattande skydd mot avancerade hot. CrowdStrike grundades år 2011 av George Kurtz och Dmitri Alperovitch. Båda grundarna hade tidigare arbetat för McAfee, ett annat företag inom cybersäkerhet. Företaget är baserat i Austin, Texas i USA och är känt för sin förmåga att skydda kunder från cyberattacker genom att använda teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning, beteendeanalys och säkerhetsanalyser i realtid.

Vilka tjänster erbjuder CrowdStrike?

CrowdStrike erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar inom cybersäkerhet. Dessa inkluderar bland andra:

Endpoint Protection

De erbjuder molnbaserad endpointskydd för PC, Mac, Linux och mobila enheter. Denna tjänst omfattar beteendeanalys, maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka och hantera cyberhot i realtid.

Threat Intelligence

De har en av de mest omfattande hotintelligensdatabaserna i branschen. Detta gör det möjligt för företaget att identifiera hot och attacker i realtid och erbjuda proaktiva skydd.

Incident Response

De erbjuder incidentrespons- och hanteringstjänster för att hjälpa kunder att hantera och minimera skador från cyberattacker. Tjänsten omfattar också utredning och analys av attacker samt utveckling av förebyggande åtgärder.

Vulnerability Management

De erbjuder också sårbarhetsanalystjänster för att identifiera och rapportera sårbarheter i kundens nätverk och system. Dessa sårbarheter kan sedan åtgärdas för att förhindra framtida attacker. Compliance: CrowdStrike erbjuder också en rad lösningar för att hjälpa kunder att uppfylla olika compliance-krav, såsom GDPR, PCI-DSS och HIPAA.

Varför CrowdStrike?

Det finns flera faktorer som gör CrowdStrike till en av de mest eftertraktade företagen inom cybersäkerhet.

Molnbaserad teknologi

CrowdStrike använder molnbaserad teknologi som gör det möjligt att leverera högpresterande säkerhetslösningar i realtid. Detta ger kunderna en utmärkt skyddsnivå med en hög grad av skalbarhet.

Avancerade teknologier

CrowdStrike använder avancerade teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka hot i realtid. Denna teknik gör det möjligt för företaget att snabbt upptäcka och stoppa hot innan dessa orsakat skada. CrowdStrike OverWatch fungerar som en extra säkerhetslager för kunderna genom att övervaka deras nätverk 24/7. Teamet bakom OverWatch består av erfarna cybersäkerhetsanalytiker som har tillgång till CrowdStrikes omfattande hotintelligensdatabas. Detta gör det möjligt för dem att identifiera hot och sårbarheter i realtid och vidta snabba åtgärder för att stoppa dem. En av de viktigaste funktionerna i CrowdStrike OverWatch är dess förmåga att upptäcka och stoppa avancerade hot som riktade attacker, ransomware och annan skadlig kod som är speciellt utformad för att undvika upptäckt av traditionell säkerhetsprogramvara.

Hotintelligens

De har en av de mest omfattande hotintelligensdatabaserna i branschen. Denna databas innehåller information om olika typer av hot, inklusive malware, attacker och sårbarheter. Genom att använda denna databas kan CrowdStrike upptäcka och stoppa hot innan de når kundens nätverk eller system.

Flexibilitet

De erbjuder en rad olika lösningar och tjänster för att passa olika kunders behov. Företaget kan anpassa sin teknik och lösningar för att möta olika krav, från små företag till stora organisationer och offentliga institutioner.

Proaktivt skydd

De erbjuder proaktiva säkerhetslösningar som gör det möjligt för kunderna att skydda sina system och nätverk innan hoten når dem. Detta ger en högre grad av skydd och minskar risken för skador.

Stor erfarenhet

Företaget grundades av erfarna experter inom cybersäkerhet och har ett team av högkvalificerade tekniker och säkerhetsanalytiker. Företaget har också ett stort nätverk av partners och samarbetar med andra ledande företag inom cybersäkerhet.

Sammanfattningsvis

CrowdStrike är ledande inom cybersäkerhetsbranschen. Företaget erbjuder en rad lösningar och tjänster som passar olika kunders behov. Genom att använda avancerade teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och hotintelligens kan CrowdStrike upptäcka och stoppa hot i realtid. Denna proaktiva inställning till cybersäkerhet ger kunderna en högre grad av skydd och minskar risken för skador från cyberattacker. Företaget har utvecklat en stark förmåga att upptäcka och hantera hot i realtid, vilket ger kunderna en högre grad av säkerhet och minskar risken för skador från cyberattacker.

CrowdStrike arbetar tätt tillsammans med kunden för att hjälpa till att optimera deras säkerhetssystem och säkerställa att de har rätt nivå av skydd för sina specifika behov. Kunden får dessutom tillgång till en mängd olika rapporter och analyser som ger en detaljerad bild av deras säkerhetsläge, inklusive hot som har upptäckts och vilka åtgärder som har vidtagits för att stoppa dem.

Hur kan eBuilder Security hjälpa dig med CrowdStrike?

eBuilder Security har ett flertal tjänster för kopplade till CrowdStrike.

  • Managed Detection and Response är en produkt vi tillhandahåller med hjälp av CrowdStrike. Vi använder oss av deras tjänster inom XDR och hotjakt för att på ett så effektivt sätt hitta och oskadliggöra hot i er miljö. Detta görs helt managerat vilket innebär att vi sköter administrationen och supporten kring hela implementationen.
  • Endpoint Detection and Reponse med CrowdStrike innebär att ni använder er av Prevent och Insight för att på ett effektivt sätt skyddar er miljö här kan vi vara en partner för att hjälpa er med vilka tjänster som skulle passa i er miljö.
  • Vi kan hjälpa er att implementera och även administrera OverWatch vilket är deras 24/7 alla dagar om året övervakningstjänst som dagligen analyserar och förhindrar intrång. CrowdStrike kommer från hotinformations hållet och är även marknadsledare i denna kategori enligt Gartner. Du får ett dedikerat team som har den senaste informationen, det är bäst i klassen vilket blev tydligen nu senast när 3CX blev hackade. (https://www.securityweek.com/malware-hunters-spot-supply-chain-attack-hitting-3cx-desktop-app/)
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.