EDR vs NGAV

Blog Reading Time 3 Lästid
/
augusti 23, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

EDR vs NGAV

Endpoint Detection and Response (EDR) och Next-Generation Antivirus (NGAV) är två olika tekniker och säkerhetslösningar som används för att skydda datorer och nätverk från skadlig programvara och hot. De har olika fokus och funktioner, även om de båda är avsedda att förbättra den övergripande cybersäkerheten. Här är en översikt över skillnaderna mellan EDR och NGAV:

Fokus och användningsområde:

EDR: EDR är främst inriktat på detektion och respons på hot som redan har kommit in i ett nätverk eller en dator. Det fokuserar på att upptäcka obehöriga aktiviteter och hot som redan har trängt sig in i systemet och ger försvarsåtgärder för att stoppa dem och förhindra framtida intrång.

NGAV: NGAV är främst inriktat på att förebygga infektioner från skadlig programvara innan de tränger in i systemet. Det använder avancerade algoritmer och signaturfria metoder för att identifiera och blockera skadlig kod och andra hot i realtid.

Detektionsteknik:

EDR: EDR använder sig ofta av avancerad analys av systemloggar och händelser för att upptäcka ovanliga eller skadliga aktiviteter. Det kan även använda beteendeanalyser för att identifiera hot som saknar kända signaturer.

NGAV: NGAV använder signatur- och signaturfria metoder för att identifiera kända och okända hot. Det kan också använda maskininlärning och artificiell intelligens för att förbättra sin förmåga att upptäcka hot i realtid.

Responsförmåga:

EDR: EDR är utformat för att ge försvarsåtgärder och responsverktyg för att hantera hot som har upptäckts. Det kan inkludera isolering av infekterade enheter, automatisk respons och insamling av hotinformation för analys.

NGAV: NGAV fokuserar primärt på att stoppa hotet innan det infekterar enheten. Det har vanligtvis inte lika omfattande responsförmåga som EDR.

Användarvänlighet:

EDR: EDR-lösningar är ofta mer komplexa och kräver mer avancerad administration och övervakning. De används ofta av företag och organisationer med en dedikerad IT-säkerhetspersonal.

NGAV: NGAV-lösningar är vanligtvis mer användarvänliga och kräver mindre konfiguration och underhåll. De är mer lämpade för mindre företag och organisationer utan stora IT-säkerhetsresurser.

Sammanfattningsvis är EDR främst inriktat på att upptäcka och hantera hot som redan har trängt sig in i systemet, medan NGAV är inriktat på att förebygga infektioner och blockera hot i realtid. Många organisationer använder båda teknikerna tillsammans för att uppnå en mer omfattande cybersäkerhetsstrategi.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.