Managed Detection and Response

Angripare tar inte pauser och det ska inte ert IT-Säkerhetsteam heller göra. För att lösa detta åt er erbjuder vi CrowdStrike Managed Endpoint Detection &; Response (EDR) med 24/7 Threat Hunting.

Managed Detection and Response (MDR)

Med MDR ökar vi kapaciteten hos CrowdStrike EDR genom att kombinera teknik med mänsklig expertis för att utföra hotjakt, detektering och åtgärd. Vi kan inom några minuter efter en attack snabbt upptäcka och minimera effekterna av denna med vår MDR-tjänst utan ett dedikerat säkerhetsteam.

eBuilder Securitys MDR-tjänst omfattar ett Security Operations Center (SOC) för att övervaka hot i realtid. Vår MDR-tjänst utökar SOC:s funktioner genom att utöver detektera hot även utföra åtgärden. Vår MDR-tjänst kan isolera ett hot och förhindra att det sprids. Vi hjälper också till med att föreslå bästa sättet framåt efter en attack för att komma igång så fort som möjligt.

 • 24/7 kontinuerlig övervakning och åtgärd.
 • Erfarna säkerhetsanalytiker som övervakar organisationens infrastruktur, vilket eliminerar behovet av heltidspersonal och resurser
 • Proaktiv hantering och optimering av resurser
 • Undersöker alla risker oavsett om den är: kritisk, hög, medel, låg
 • SOC-tjänster (Security Operations Center)

Säkerhetsoperationscenter (SOC)

Organisationer kan vara vaksamma under sina affärstimmar, men virus eller Angripare är inte begränsade av tidzoner eller kontorstider. Faktum är att angripare är mer benägna att slå till utanför normala timmar och på helger, eftersom de är medvetna om att organisationer saknar övervakning utanför kontorstid och därför är mer sårbara under dessa tider, vilket ökar deras sannolikhet för framgång.

För att skydda sig mot cyberattacker och för att säkra organisationsdata och infrastruktur är 24/7 övervakning ett måste. Ni kan ha ett hur bra virusskydd som helst men det måste övervakas och hanteras. Det är här vi kan hjälpa er. eBuilder Securitys SOC-tjänst övervakar kontinuerligt din organisations IT-system 24/7 för hot och eskalerar dem omedelbart.

 • 24/7 kontinuerlig hotövervakning
 • Snabbare svarstider
 • Minska risken för intrång
 • Prisvärd och skalbar
 • Minska belastningen på interna SecOps-team
Säkerhetsoperationscenter (SOC)

Threat Hunting Viktiga funktioner

 • Angriparmentalitet: Effektiv “Threat hunting” kräver kunskap och erfarenheten så att man tänker som en angripare (hackare).
 • Expertis: Vårt team består av experter från ett brett spektrum av bakgrunder, inklusive myndigheter, brottsbekämpning, kommersiella företag, underrättelsetjänsten och försvaret.
 • 24/7/365 tillgänglighet: När ett intrång inträffar är tiden kritisk. Era motståndare sover inte och är inte begränsade av tidszoner eller geografi – och inte vi heller.
 • Kontinuerlig vaksamhet: Vår lösning levererar kontinuerligt och proaktivt resultat varje minut varje dag.
 • Finjusterat svar: Vår lösning identifierar hundratals potentiella intrång per vecka. Varje hot som hanteras hjälper teamet att hitta nya och bättre sätt att upptäcka det tidigare.

Hur går det till?

01

Samla in

Agenten samlar in och bearbetar alla typer av data från enheten; inklusive behörighetsnivå, kommandorad, tjänstanrop med mera.
02

Upptäck

Med anpassade identifieringsregler och logik för att bearbeta data kan vårt team upptäcka misstänkt aktivitet som kräver utredning 24/7.
03

Analysera

Vi gräver igenom tiotusentals händelser i realtid för att bekräfta vilka aktiviteter som faktiskt är skadliga eller falskt positiva och hjälper er att eliminera dessa.
04

Rapport

Vi kommer att informera er om alla incidenter och även meddela er om hur er miljö mår.
05

Åtgärd

Ni får åtgärdsrekommendationer från oss i händelse av en attack. Vi kommer att ge er enkla instruktioner för att lösa eventuella incidenter.

Om CrowdStrike

CrowdStrike, en global ledare inom cybersäkerhet, har omdefinierat modern säkerhet med en av världens mest avancerade molnbaserade plattformar för att skydda kritiska områden för företagsrisker – slutpunkter och molnarbetsbelastningar, identitet och data.

CrowdStrike Falcon OverWatch: 24/7 Threat Hunting

Falcon OverWatch är CrowdStrikes hanterade hotjakttjänst (Threat Hunting), baserad på CrowdStrike Falcon-plattformen®. OverWatch tillhandahåller kontinuerlig mänsklig analys, 24/7, för att jaga efter avvikande eller nya angripare som är utformad för att undvika standardiserade tekniker för att upptäckas. Den använder sig av telemetri i molnet och CrowdStrike nätverk och underrättelseinformation för att skala horisontellt och till flera kunder.

Vad säger våra Kunder?

“Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Vanligt ställda frågor

Varför skulle eBuilder Security MDR vara nödvändigt om en organisation redan har en EDR?

eBuilder Security MDR letar inte efter era enkla angrepp (EDR gör det tillräckligt bra). Istället letar den efter de mindre uppenbara / farligare hoten, det vill säga det hot som en människa kanske sitter uppkopplad mot just i detta nu.

eBuilder Security MDR jagar proaktivt efter dessa typer av hot i klientens system och ger åtgärdsrekommendationer och detaljerade analyser som talar om för kunden vad som händer i deras miljö och vad svaret ska vara.

Gör eBuilder Security MDR en första utvärdering av miljön innan undersökningarna påbörjas?

Nej, en inledande utvärdering är inte nödvändig med eBuilder Security MDR. När vi undersöker jämför vi de olika aktiviteterna hos användare, processer eller enheter i kundens miljö.

Vad är skillnaden mellan MDR och Managed SIEM?

Säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) är en bred kategori av programvaror som fungerar genom att samla in data från olika säkerhetsenheter och analysera denna för att upptäcka eventuella hot. Omfattningen av SIEM-tjänster kan skilja sig mycket efter det första steget. Vissa är endast tekniklösningar medan andra är mer som hanterade händelsebearbetnings- och varningstjänster.

Ett problem som är gemensamt för alla SIEM-kunder är att de har svårt att förstå de resultat som exponeras av SIEM-data. Nästan 45 procent av SIEM-kunderna säger att de har brist på intern expertis för att få ut mesta möjliga av sin SIEM-lösning. Vi kan hjälpa er och vara detta team i en SOC- eller MDR-lösning.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.