Om Oss

Vårt team av experter hjälper er att navigera den komplexa världen som cybersäkerhet och informationssäkerhet kan vara.

Kontakta oss

Över 20 års erfarenhet som leverantör av säkra molntjänster

eBuilder Securitys uppdrag är att skydda våra kunder oavsett tid på dygnet från det ständiga hot om cyberattacker genom att stärka kundernas system med de senaste, innovativa cybersäkerhetslösningarna.

Vi är fast beslutna att ligga i framkant av branschen, ständigt förnya och anpassa våra tjänster för att möta våra kunders förändrade behov. Vi säkerställer de mest kritiska områdena för företagsrisker – människor, programvara, hårdvara och efterlevnad. Vi tror på vår slogan om att förhindra attacker.

20+
ÅRS
ERFARENHET
Who We Are

För att få till en bra lösning krävs det att alla anställda är med på tåget För det krävs en säkerhetskultur och detta görs enklast genom att öka säkerhetsmedvetenhet med utbildningaroch tester för medarbetare.

Applikationer inom ert nätverk är också ett primärt mål för hackare och ska därför kontinuerligt säkras genom att utvärderas för sårbarheter och i vissa fall även penetrationstestas. Nätverks- och maskinvarutillgångar bör skyddas med en likadan struktur av kontunerliga säkerhetsskanners och riskbedömningar.

Vi tror också att alla företag bör genomföra regelbunda IT-säkerhetsgranskning för att identifiera sina huvudsakliga svagheter och risker. Det är okej att ha risker men det är inte okej att ha risker som man inte vet om. Med eBuilder Security kan kunderna dra nytta av en tradition av att ligga i framkant inom cybersäkerhet.

Vårt team

eBuilder Security-teamet har vuxit stadigt sedan företaget grundades 2003. Vårt fokus på kunderna har konsekvent gjort det möjligt för oss att bygga en organisation som är lyhörd, organiserad och innovativ.

Vi är ett team av individer som ständigt strävar efter att förbättra oss själva och utmärka oss i det vi gör. Låt oss hjälpa er också!

Who We Are
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.