Säkerställ compliance och stärk ert företags cyberskydd med penetrationstester

Våra proaktiva lösningar säkerställer att ni uppfyller compliance och är skyddade mot cyberhot.

Våra penetrationstester

Noggranna utvärderingar

  • Djupgående analys: Vi utför detaljerade utvärderingar av ert nätverk, applikationer och system för att avslöja dolda sårbarheter.
  • Anpassade test: Våra simulerade attacker är utformade specifikt för er IT-miljö för att testa ert försvar och identifiera sårbarheter.

Expertledda tjänster

  • Högkvalificerat team: Våra certifierade experter använder ny teknik och verktyg för att göra en grundlig säkerhetsbedömning.
  • Avancerade metoder: Vi använder de senaste strategierna, från social engineering till zero day exploits, för att säkerställa en djupgående genomgång av ert skydd.

Insikter ni kan agera på

  • Omfattande rapportering: Tydliga och koncisa rapporter med prioriterade steg för att åtgärda sårbarheter.
  • Stöd efter testning: Få löpande hjälp med att genomföra säkerhetsförbättringar och bevaka ert cyberskydd över tid.

Fördelar med penetrationstester

  • Minskad cyberrisk: Identifiera och åtgärda sårbarheter innan de kan utnyttjas av hotaktörer.
  • Säkerställd compliance: Säkerställ compliance av branschstandarder som GDPR, HIPAA och PCI-DSS.
  • Förbättrat försvar: Stärk ert försvar mot avancerade hot med insikter och vägledning från våra experter.
Penetration Testing Service

Varför välja eBuilder Security?

Branschledande expertis

Branschledande expertis

Våra certifierade team har många års erfarenhet och hjälper ledande företag världen över varje dag.

Djup kunskap

Djup kunskap

Vi använder de senaste verktygen och strategierna för att utvärdera och förbättra er säkerhet.

Kunden först

Kunden först

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för att möta era unika utmaningar och mål.

Behöver du mer än penetrationstester?

Som din Managed Security Services Partner (MSSP) erbjuder vi proaktivt, skräddarsytt djupförsvar genom Managed Detection and Response (MDR) och End Point Detection and Response (EDR), utbildning i säkerhetsmedvetenhet/Security Awareness Training och rådgivningstjänster, utöver penetrationstester.

Nyfiken? Få en kostnadsfri utvärdering av era system.

Identifiera era sårbarheter och upptäck hur vi kan hjälpa er organisation.

Gratis säkerhetsbedömning