Ransomware

Blog Reading Time 5 Lästid
/
maj 12, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Ransomware

Vad är ransomware?

Ransomware är en typ av skadlig programvara (malware) som syftar till att kryptera filer på en dator eller ett nätverk och sedan begära en lösesumma (ransom) för att återställa tillgången till de krypterade filerna. Ransomware sprids vanligtvis genom skadliga e-postbilagor, nedladdade filer eller genom utnyttjande av sårbarheter i system och programvara.

När en ransomware attack inleds infekterar den en dator eller ett nätverk, krypterar den vanligtvis filer med hjälp av en krypteringsalgoritm, vilket gör dem oåtkomliga för användaren. Sedan visas en lösenmeddelande på skärmen som instruerar användaren att betala en viss summa pengar, vanligtvis i form av kryptovaluta som Bitcoin, för att få dekrypteringsnyckeln och återställa filerna. Lösesumman kan variera från några några tusen kronor till flera miljoner och betalningarna krävs ofta inom en given tidsram.

Det är viktigt att notera att det finns ingen garanti för att betala lösesumman kommer att resultera i att filerna återställs eller att cyberbrottslingen upphör med sina aktiviteter. Vissa varianter av ransomware attacker kan också ha andra skadliga effekter, såsom att de stjäl personlig information eller sprider sig till andra datorer i nätverket.

Hur går en ransomware attack till?

 • Infektion: Ransomware kan komma in i ett system genom olika angreppsmetoder, till exempel: 
  • Skadliga e-postbilagor: En vanlig metod är att skicka e-postmeddelanden som ser legitima ut och innehåller en skadlig bilaga, till exempel en fil som utger sig för att vara en faktura, ett dokument eller en annan typ av fil. När användaren öppnar bilagan, aktiveras den och börjar kryptera filerna på datorn.
  • Skadliga nedladdningar: Ransomware kan också spridas genom att ladda ner skadlig programvara från osäkra webbplatser, eller genom att klicka på skadliga länkar på webbsidor.
  • Utnyttjande av sårbarheter: Ransomware kan dra nytta av kända sårbarheter i operativsystemet eller programvara för att komma in i systemet. Om en dator inte är uppdaterad med de senaste säkerhetspatcharna kan den vara sårbar för sådana attacker.
 • Infiltrering och kryptering: När ransomware attacken har kommit in i systemet börjar det infiltrera filer och mappar för att kryptera dem. Det kan använda krypteringsalgoritmer för att göra filerna oåtkomliga för användaren. Under denna process ändras filernas struktur så att de inte kan användas utan att dekrypteras. 
 • Lösenmeddelande: Efter att ransomwaren har krypterat filerna visas ett meddelande på skärmen, vanligtvis i form av en pop-up eller en textfil, där offret informeras om att deras filer har blivit krypterade och att de måste betala en lösesumma för att få en dekrypteringsnyckel. Meddelandet kan också innehålla hot om att filerna kommer att förstöras permanent om lösensumman inte betalas inom en viss tid. 
 • Lösenkrav och betalning: Vanligtvis begär cyberbrottslingarna att betalningen ska göras i kryptovaluta som Bitcoin eller andra anonyma betalningsmetoder. De ger instruktioner om hur betalningen ska göras och hur offret kan kontakta dem för att få dekrypteringsnyckeln. Betalning kan vara en riskabel process och det finns ingen garanti för att filerna kommer att återställas även om lösesumman betalas. 

Det är viktigt att notera att varje ransomware attack kan vara unik och att attacker kan variera i komplexitet och taktik.

Hur skyddar man sig mot Ransomware?

För att skydda sig mot en ransomware attack är det viktigt att ha en robust säkerhetsstrategi på plats, inklusive regelbundna säkerhetskopior av viktig information, uppdaterad antivirusprogramvara, att vara försiktig med e-postbilagor och nedladdningar samt att hålla operativsystem och program uppdaterade med senaste säkerhetspatchar.

Om en dator eller ett nätverk infekteras med ransomware är det bästa tillvägagångssättet att isolera det infekterade systemet och söka hjälp från en IT-expert eller en specialiserad organisation för att utvärdera möjligheterna till filåterställning eller andra åtgärder.

Hur kan eBuilder Security hjälpa er?

 • För att skydda dig mot ransomware erbjuder eBuilder Security, i samarbete med globala ledare som CrowdStrike och Cybereason, förstklassiga detekterings- och mitigeringstjänster.
 • eBuilder erbjuder också utbildning i de flesta attackytorna via vår produkt Complorer Security Awareness.
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.