Vad är OWASP Penetrationstest

Blog Reading Time 2 Lästid
/
augusti 17, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Vad är OWASP Penetrationstest

Ett OWASP-penetrationstest och ett generiskt penetrationstest är båda säkerhetsprövningar som syftar till att identifiera sårbarheter i en mjukvaruapplikation eller en systemmiljö. Dock finns det några viktiga skillnader mellan dem:

OWASP Penetrationstest:

OWASP står för ”Open Web Application Security Project” och är en ideell organisation som fokuserar på att förbättra säkerheten i webbapplikationer.

Ett OWASP-penetrationstest är inriktat på att upptäcka och åtgärda sårbarheter som är specifika för webbapplikationer och webbsystem.

Det baseras på OWASP-topplistan, som är en lista över de mest kritiska sårbarheterna som finns i webbapplikationer. Testet fokuserar på att upptäcka dessa sårbarheter.

Exempel på sårbarheter som testas inkluderar SQL-injektion, cross-site scripting (XSS), autentiseringsproblem och säkerhetsbrister i sessionshantering.

Generiskt Penetrationstest:

Ett generiskt penetrationstest kan vara bredare och inkludera olika typer av system och nätverk, inte bara webbapplikationer.

Det kan inkludera test av nätverkssäkerhet, infrastruktursäkerhet, trådlös säkerhet, social engineering och andra aspekter av säkerhet som inte nödvändigtvis är relaterade till webbapplikationer.

Ett generiskt penetrationstest fokuserar på att hitta sårbarheter som kan utnyttjas av angripare för att få obehörig åtkomst till system eller data.

Sammanfattningsvis är huvudskillnaden mellan de två typerna av penetrationstester inriktningen och omfattningen av testet. OWASP-penetrationstest är specifika för webbapplikationer och följer OWASP-riktlinjer för att hitta och åtgärda kända webbapplikationssårbarheter. Generiska penetrationstester är bredare och kan omfatta en mängd olika säkerhetsområden utöver webbapplikationer. Valet mellan dem beror på vilka specifika säkerhetsmål och system som behöver testas.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.