Vilka ämnen finns oftast i en cyber security utbildning?

Blog Reading Time 3 Lästid
/
september 1, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

En cyber security utbildning för anställda kan inkludera en rad olika ämnen beroende på utbildningens syfte, målgrupp och omfattning. Här är några vanliga ämnen som ofta ingår i en sådan utbildning:

 • Grundläggande säkerhetsprinciper: En introduktion till de grundläggande principerna inom cybersäkerhet, inklusive konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.
 • Cyberhot och sårbarheter: Identifiering och förståelse av olika typer av cyberhot, såsom malware, phishing och DDoS-attacker, samt sårbarheter som kan utnyttjas.
 • Säkerhetsmedvetenhet: Att utbilda anställda om vikten av att vara medveten om säkerhet, inklusive hur man känner igen och rapporterar misstänkta aktiviteter.
 • Hantering av lösenord: Säkra praxis för att skapa och hantera lösenord, inklusive användning av tvåfaktorsautentisering.
 • Nätverkssäkerhet: Grundläggande nätverkssäkerhetsprinciper, inklusive brandväggar, intrusion detection/prevention systems och VPN-användning.
 • Säker användning av programvara och appar: Hur man undviker farliga nedladdningar och installationer samt hur man håller sin programvara uppdaterad.
 • E-post- och kommunikationssäkerhet: Att identifiera och hantera skadlig e-post, samt hur man kommunicerar säkert online.
 • Säkerhet på mobila enheter: Säkra användningsprinciper för smartphones och surfplattor.
 • Social engineering: Att förstå och försvara sig mot metoder som används av angripare för att manipulera människor och få dem att avslöja information.
 • Policy och följsamhet: Förståelse för företagets cybersäkerhetspolicy och de lagar och regler som gäller för datahantering och skydd.
 • Incidenthantering: Hur man rapporterar och hanterar säkerhetsincidenter, inklusive vem man ska kontakta och vilka åtgärder som bör vidtas.
 • Säkerhetsverktyg och teknik: En översikt över olika säkerhetsverktyg och tekniker som används för att skydda system och nätverk.
 • Riskhantering: Att bedöma och hantera säkerhetsrisker inom organisationen.
 • Etik och integritet: Diskussion om etiska frågor och integritetsskydd i samband med cybersäkerhet.
 • Uppdateringar och trender: Hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna, hoten och bästa praxis inom cybersäkerhet.

Det är viktigt att anpassa utbildningen till den specifika organisationens behov och att regelbundet uppdatera den för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga hoten och teknikerna inom cybersäkerhet.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.