Vad är skillnaderna mellan CrowdStrike Falcon och Microsoft Defender

Blog Reading Time 4 Lästid
/
september 7, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

CrowdStrike Falcon och Microsoft Defender är båda säkerhetsprodukter som syftar till att skydda datorer och nätverk mot olika typer av hot, inklusive skadlig programvara och attacker. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan de två:

Ursprung och företagsinriktning:

  • CrowdStrike Falcon: CrowdStrike är ett företag som specialiserar sig på cybersäkerhet och endpoint-skydd. Falcon är deras huvudprodukt som fokuserar på endpoint-skydd, hotupptäckt och incidentrespons. CrowdStrike är känd för att erbjuda lösningar för företag och organisationer av alla storlekar.
  • Microsoft Defender: Microsoft Defender är en produkt från Microsoft och är en del av Microsoft 365-sviten. Den är inriktad på att erbjuda grundläggande säkerhetstjänster för Windows-operativsystemet och integreras naturligt med andra Microsoft-produkter. Microsoft Defender är ofta mer inriktad på små och medelstora företag samt hemmabrukare.

Funktionalitet:

  • CrowdStrike Falcon: Falcon erbjuder en bred uppsättning funktioner för endpoint-skydd, inklusive antivirus, antimalware, brandvägg, hotupptäckt och incidentrespons. Den använder sig av molnbaserad intelligens och maskininlärning för att upptäcka och bekämpa hot.
  • Microsoft Defender: Microsoft Defender erbjuder också antivirus- och antimalwarefunktioner, men det fokuserar primärt på grundläggande säkerhetsfunktioner för Windows-plattformen. Microsoft har dock utökat sina säkerhetsfunktioner och erbjuder nu också en Enterprise-version känd som Microsoft Defender for Endpoint som liknar CrowdStrike Falcon i många avseenden.

Målgrupp och prissättning:

  • CrowdStrike Falcon: Är vanligtvis inriktat på företag och organisationer, och prissätts ofta efter antalet endpoint-enheter som skyddas. Priset kan variera beroende på kundens behov och licensavtal.
  • Microsoft Defender: Finns tillgängligt för både företagskunder och privatpersoner. Vissa grundläggande funktioner är gratis för Windows 10-användare, medan mer avancerade funktioner och företagsversioner har en egen prissättningsstruktur.

Sammanfattningsvis är den viktigaste skillnaden mellan CrowdStrike Falcon och Microsoft Defender företagets ursprung och inriktning, funktionaliteten som erbjuds, och målgruppen de riktar sig till. Valet mellan dessa två produkter beror på organisationens specifika behov och budget. Det är också viktigt att notera att båda produkterna kan vara kompletterande och användas tillsammans för att öka säkerheten i en organisation.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.