Varför ökar nätfiske?

Blog Reading Time 2 Lästid
/
augusti 9, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Varför ökar nätfiske?

Nätfiske, eller phishing på engelska, är en typ av cyberattack där angriparen försöker lura en person att avslöja känslig information, som lösenord, kreditkortsuppgifter eller personlig information, genom att ge sig ut för att vara en pålitlig källa eller organisation. Nätfiske har blivit allt vanligare av flera skäl:

Teknologisk utveckling: Angripare blir allt skickligare på att utforma övertygande nätfiskekampanjer. De kan använda avancerade metoder för att efterlikna legitima e-postmeddelanden, webbplatser och appar, vilket gör det svårare att upptäcka bedrägeriet.

Storskalig automatisering: Angripare använder ofta automatiserade verktyg och botnätverk för att utföra massiva nätfiskekampanjer. Detta gör det möjligt att skicka ut tusentals eller miljontals bedrägliga meddelanden på kort tid.

Social engineering: Nätfiskare är skickliga på att utnyttja mänsklig psykologi och manipulera offer genom att utnyttja rädsla, nyfikenhet eller andra känslor. De kan använda personliga detaljer eller överlevnadsberättelser för att få människor att agera impulsivt utan att tänka.

Målgruppsanpassning: Angripare kan rikta sina nätfiskeattacker mot specifika målgrupper eller organisationer. Genom att samla in information om sitt mål kan de skapa mycket anpassade nätfiskekampanjer som är svårare att identifiera.

Ekonomisk motivation: Nätfiske är ofta ett sätt för cyberbrottslingar att tjäna pengar. De kan använda stulna uppgifter för att genomföra bedrägerier, stjäla identiteter eller sälja informationen på den svarta marknaden.

Bristande medvetenhet: Många människor är fortfarande omedvetna om farorna med nätfiske och hur de ska identifiera det. Detta gör dem sårbara för bedrägerier.

Sammanfattningsvis för att skydda sig mot nätfiske är det viktigt att vara försiktig med att klicka på länkar eller öppna bilagor i misstänkta e-postmeddelanden, att inte lämna ut personlig information till okända källor och att använda säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering när det är möjligt. Utbildning och medvetenhet om nätfiskemetoder är också avgörande för att minska riskerna. Organisationer bör dessutom investera i säkerhetslösningar och träningsprogram för sina anställda för att minska risken för nätfiskeattacker.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.