Endpoint Security med CrowdStrike

Som en av få nordiska partners till CrowdStrike erbjuder vi den branschledande CrowdStrike Falcon-plattformen® för att effektivt upptäckta och förebygga mot attacker och hot.

Vad är skillnaden mellan antivirus, EDR och XDR

Vad är skillnaden mellan antivirus, EDR och XDR

Ett antivirusprogram är ett program som används för att upptäcka och ta bort skadlig kod eller program från ditt system. Det skannar alla program, filer och processer för att hitta virus eller annan typ av malware.

EDR, eller Endpoint Detection and Response, är en vidareutveckling av ett antivirusprogram som genom att tillhandahålla en mer detaljerad rapportering om bakgrunden och attackvektor, till exempel om en eventuell attack var ett script eller ett malware.. Det kan också identifiera beteenden som verkar skadliga, exempelvis annorlunda uppkopplingar till okända IP-Adresser.

XDR, eller eXtended Detection and Response, tar detta ett steg längre genom att hämta data från flera källor, exempelvis EDR, epostfilters, brandväggar, autentiseringsloggar i molntjänster och så vidare.

Läs mer om vår MDR tjänst.

NG-Antivirus och EDR

CrowdStrike Falcon® Endpoint Protection Enterprise erbjuder en marknadsledadande molnbaserade säkerhetsplattformen som stoppar hot genom att förena ett nästa generations antivirus (NGAV) och EDR (Endpoint Detection and Response:

 • Stoppar intrång effektivt och snabbt genom en snabb onboarding process.
 • Ger er en helhetsbild av ert hotlandskap med CrowdScore, företagets hotpoäng.
 • Påskyndar utredning och åtgärd samt säkerställer att gömda attacker inte går oupptäckta alla timmar på dygnet.
 • Ger synlighet i realtid och historik över slutpunktshändelser och aktiviteter för realtidsövervakning och historisk data för compliance.
 • Eliminerar behovet av ständiga signaturuppdateringar, lokal hantering och komplexa integreringar.
NG-Antivirus och EDR

Varför Endpoint Security & XDR?

Organisationer förlitar sig ofta på en rad olika säkerhetsverktyg för att identifiera och minimera hot och risker. Dessa är ofta isolerade säkerhetsimplementeringar och fungerar bra var för sig men ger en sämre helhetsbild av hela attackkedjan. Att identifiera, isolera och åtgärda säkerhetsincidenter är resurskrävande, tidskrävande och omfattar ofta flera plattformar och administrativa gränssnitt som måste samarbeta samt följas upp i separata system.

För effektivare skydd bör organisationer optimera hotidentifiering, undersökning och jakt på hot i realtid i miljöer och domäner. Detta brukar med ett samlingsnamn kallas utökad detektion och respons (XDR).

XDR – eXtended Detection &; Response

CrowdStrike Falcon® Insight XDR, ger ett större skydd än CrowdStrikes EDR-funktioner genom att samla in och konsolidera data från olika källor i infrastrukturen för att förbättra synligheten av olika typer av säkerhetsevent och förena svaren.

XDR analyserar, prioriterar och effektiviserar dessa hotdata från olika källor i infrastrukturen och levererar resultaten via en enda konsoliderad vy.

 • Utökad – En stack! Samla all data med hot i en enda stack och superladda ditt EDR
 • Identifiering – Använd en enda vy med attackindikatorer för flera plattformar, hotinsikter och aviseringar för att identifiera och lösa hot snabbare
 • Svar – Konvertera XDR-insikter till åtgärdsplaner via arbetsflödesautomatisering för flera plattformar så att du får en mindre administrativ börda.

Om CrowdStrike®

CrowdStrike, en global ledare inom cybersäkerhet, har omdefinierat modern säkerhet med en av världens mest avancerade molnbaserade plattformar för att skydda kritiska områden för företagsrisker – slutpunkter och molnarbetsbelastningar, identitet och data.

Falcon Insight

CrowdStrike Falcon® Insight ger fullständig slutpunktssynlighet i hela organisationen.
Insight övervakar kontinuerligt all slutpunktsaktivitet och analyserar data i realtid för att automatiskt identifiera hotaktivitet, vilket gör det möjligt att både upptäcka och förhindra avancerade hot när de inträffar.

Nästa generations antivirus | CrowdStrike® Falcon Prevent

 • Ger ett nästa generationsskydd med en lättviktsarkitektur.
 • Fungerar utan behov av ständiga signaturuppdateringar.
 • Inget krångel med lokal hanteringsinfrastruktur eller komplexa integreringar.
 • Använd er AI- och maskininlärningsmodeller som tränats på miljarder händelser över hela världen.
 • Identifierar och blockerar skadliga beteenden tidigare i attackkedjan.
 • Skyddar slutpunkter mot alla typer av attacker, från skadlig kod till sofistikerade attacker – även när de är offline.
CrowdStrike Falcon Prevent SE Labs AAA Best Endpoint Detection Winner 2021
Cyber Security Managed Service

Vår Managed Service - MDR

Avlasta er själva från administrationen och hanteringen av CrowdStrike-tjänster och var helt hands off medan vi hanterar detta åt er. Låt oss hjälpa er med hela säkerhetskedjan för att skydda era slutpunkter. eBuilder Security, i samarbete med CrowdStrike, tillhandahåller kontinuerliga MDR-tjänster (Managed Detection and Response), skräddarsydda för att hantera alla säkerhetsrisker som kan attackera era system.

eBuilder Security Managed Services levererar prisvärda, prenumerationsbaserade kvalitetstjänster i världsklass som är skräddarsydda för dagens säkerhetsproblem.

Låt oss ta hand om er säkerhet så att ni kan fokusera fullt ut på er kärnverksamhet.

Läs mer om vår MDR tjänst

Vad säger våra Kunder?

“Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Vanligt ställda frågor

Hur lång tid tar det att komma igång med CrowdStrike Falcon?

Bara några minuter. Med en lättviktssensor distribueras CrowdStrike Falcon® till era slutpunkter där de övervakar och hanterar er miljö via en webbvy. Ni behöver inte installera något lokalt .

Hur skiljer sig CrowdStrike Falcon® från andra "nästa generationens" slutpunktsskyddslösningar?

CrowdStrike är pionjären inom moln levererat slutpunktsskydd. CrowdStrike Falcon® har revolutionerat slutpunktssäkerhet genom att vara den första och enda lösningen för att förena nästa generations antivirus, (EDR) och en 24/7 hotjakttjänst (OverWatch) – allt levererat via en enda lättviktsagent. Med hjälp av sin specialbyggda molnbaserade arkitektur samlar och analyserar CrowdStrike mer än 30 miljarder slutpunktshändelser per dag från miljontals sensorer som distribueras i 176 länder.

Kan CrowdStrike Falcon® skydda slutpunkter som inte är anslutna till molnet?

Ja, Falcon-sensorn som körs på slutpunkten innehåller tekniska lösningar som behövs för att skydda slutpunkten, oavsett om den är online eller offline. Dessa tekniker inkluderar maskininlärning för att skydda mot känd och okänd skadlig kod, exploateringsblockering, hashblockering och CrowdStrikes beteendemässiga heuristiska algoritmer för artificiell intelligens, kända som Indicators of Attack (IOA).

Kommer CrowdStrike att skydda mot Ransomware?

Ja, CrowdStrike-plattformen använder en rad kompletterande förebyggande och upptäcktsmetoder för att skydda mot ransomware.

Behöver vi vårt befintliga antivirusprogram, även efter att ha köpt CrowdStrike-tjänster?

Nej, CrowdStrike Falcon Prevent är certifierat för att ersätta antivirusprodukter inklusive Windows Defender och skydda slutpunkter mot alla typer av attacker, från skadlig kod till sofistikerade attacker, 24×7, – även när de är offline.

Krävs en stor personal för att underhålla min CrowdStrike Falcon-miljö®?

Nej, CrowdStrike Falcon® levererar nästa generations programvara för slutpunktsskydd via molnet. En viktig del av ”nästa generation” är att minska omkostnader, friktion och kostnader för att skydda er miljö. Det finns ingen lokal server eller programlösning som ska underhållas, hanteras eller uppdateras.

Hindrar Falcon-sensorn annan slutpunktsprogramvara?

Nej, Falcon kan samverka utan att hindra andra slutpunktssäkerhetslösningar, inklusive AV- och malwaredetekteringssystem från andra leverantörer.

Kommer Falcon Prevent att sakta ner våra slutpunkter?

Nej, den använder bara 1% eller mindre av CPU, utan användargränssnitt, inga popup-fönster och inga omstarter vilket gör att den har ett litet fotavtyck i resursanvändning.

Vad är Crowdstrike Falcon Endpoint Protection Enterprise, Falcon Prevent och Falcon® Insight?

Falcon® Endpoint Protection Enterprise förenar NGAV, EDR, XDR, hanterad hotjakt och integrerad hotinformation. Det inkluderar Falcon Prevent som är nästa generations antiviruslösning och Falcon® Insight som är EDR- och XDR-lösning.

Hur mycket kostar CrowdStrike-tjänster?

eBuilder Security, som är en partner till CrowdStrike, säljer och tillhandahåller tjänster för att tillgodose era säkerhetskrav till ett överkomligt pris.

Kostnaden kan dock bero på faktorer som produkter du köper, ert nätverk, antalet användare etc. Kontakta oss gärna för en demo och prisförslag.

Fördelar med Complorer Security Awareness

 • “Fully Managed” och enkel att använda – Security Awareness Trainings tillhandahålls med minimala administrationskostnader.
 • Uppfyll utbildningsefterlevnadkrav – Utbildningar i säkerhetsmedvetenhet och följ upp efterlevnad via Dashboards.
 • Prisvärd och skalbar – Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för att möta säkerhetsmedvetenhetsbehov till en låg driftskostnad.
 • Enkla nanoutbildningar – Våra Nano-utbildningsvideor håller användarna engagerade och intresserade.
 • En produkt och tjänst från Sverige – Made for the Nordic Market av ett svenskt företag.