Hur ofta bör jag sårbarhetskanna?

Blog Reading Time 2 Lästid
/
augusti 1, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

Hur ofta bör jag sårbarhetskanna?

Frekvensen för sårbarhetsskanningar beror på flera faktorer, inklusive typen av organisation, dess verksamhet, dess system och nätverk, samt de säkerhetskrav och risktoleranser som gäller. Här är några allmänna riktlinjer att överväga när det gäller hur ofta du bör utföra sårbarhetsskanningar:

  • Kontinuerlig övervakning: Vissa organisationer, särskilt de som hanterar mycket känslig information eller är i branscher med höga säkerhetskrav, kan behöva övervaka sina system och nätverk kontinuerligt. Detta kan göras med hjälp av automatiserade sårbarhetsskanningar som körs regelbundet eller genom att använda säkerhetsinformation- och händelsehanteringssystem (SIEM) som övervakar aktiviteter i realtid.
  • Dagliga eller veckovisa skanningar: Kritiska system och nätverk kan behöva skannas dagligen eller veckovis för att säkerställa att eventuella nya sårbarheter upptäcks och åtgärdas snabbt. Detta gäller särskilt om organisationen ofta implementerar nya program eller system.
  • Månadsvisa skanningar: För de flesta organisationer kan det vara lämpligt att utföra sårbarhetsskanningar månatligen. Detta ger tid att upptäcka och åtgärda sårbarheter som inte är akuta, men ändå potentiellt riskabla.
  • Kvartalsvisa skanningar: Om organisationens system och nätverk har en relativt stabil konfiguration och inte ändras mycket, kan kvartalsvisa skanningar vara tillräckliga.
  • Årliga skanningar: För mindre känsliga miljöer eller organisationer med begränsade resurser kan årliga sårbarhetsskanningar vara ett minimikrav. Det är dock viktigt att förstå att sårbarheter kan upptäckas och utnyttjas när som helst, så även om du bara utför årliga skanningar bör du fortfarande vara beredd att reagera snabbt om något dyker upp.

Det är också viktigt att notera att sårbarhetsskanning inte är en engångshändelse. Det är en kontinuerlig process som bör ingå som en del av en organisations övergripande säkerhetsstrategi. Dessutom bör du överväga att utföra sårbarhetsskanningar efter stora ändringar i din infrastruktur, som nätverksuppdateringar eller nya systemimplementeringar, för att säkerställa att de inte introducerar nya sårbarheter. Sammantaget bör frekvensen för sårbarhetsskanningar anpassas efter organisationens unika säkerhetsbehov och risktolerans.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.