IT-säkerhet

Blog Reading Time 6 Lästid
/
maj 5, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

IT-säkerhet

IT-säkerhet är otvivelaktigt ett viktigt område i dagens digitala värld. Samtidigt som allt fler företag och organisationer använder sig av IT för att hantera känslig information och kommunikation, är det viktigt att ha adekvat säkerhet för att skydda dessa resurser. Här kommer vi kortfattat förklara vad IT-säkerhet är, vilka de vanligaste hoten är samt vilka lösningar som finns för att hantera dessa hot.

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet är en kombination av metod, teknologi och process som syftar till att skydda digitala resurser mot obehörig åtkomst, användning, förändring, eller förstörelse. IT-säkerhet kan beskrivas som ett koncept som omfattar en rad olika områden. Några av dessa områden är nätverkssäkerhet, dataskydd, integritet, säkerhetskopiering och återställning.

Vilka är de vanligaste hoten kopplade till IT-säkerhet?

Det finns många hot mot IT-säkerhet, både interna och externa. Här är några av de vanligaste hoten:

Malware: Malware eller skadlig kod, är ett av de största hoten mot en god IT-säkerhet. Den kan komma in i systemet via infekterade filer, e-postmeddelanden eller webblänkar. Malware kan orsaka allt från irriterande pop-ups till stöld av personlig information och i värsta fall förstöra hela systemet.

Ransomware: Detta är en typ av malware som blockerar tillgång till data och kräver en lösensumma för att låsa upp det igen. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande, och kan dessutom orsaka betydande skada för företag och organisationer, både vad gäller information och varumärke.

Social engineering: Det är en teknik där cyberkriminella manipulerar andra personer för att få tillgång till känslig information eller för att komma in i ett skyddat system. Det kan ske genom phishing, spear-phishing eller andra metoder.

DDoS-attacker: DDoS- (Distributed Denial of Service) attacker är när en stor mängd trafik skickas till en webbplats eller server för att överbelasta den och hindra användare från att få tillgång till en hemsida. Detta kan påverka företagets/organisationens förmåga att göra affärer men även orsaka skador på företagets varumärke.

Insiderhot: Denna typ av hot uppstår när en anställd eller annan person med tillgång till känslig information använder den på ett felaktigt sätt. Det kan vara avsiktligt eller oavsiktligt, i det senare fallet som följd av rena misstag.

Lösningar för att skydda mot hot

Det finns flera metoder för att skydda sig mot IT-säkerhetshot. Här är några av de vanligaste:

Antivirusprogram eller EDR: Ett antivirusprogram är en av de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna som du kan vidta. Det skyddar datorn från skadlig kod genom att upptäcka och ta bort virus och annan skadlig kod.

Brandvägg: En brandvägg är en säkerhetsbarriär som hindrar obehörig trafik från att komma in i ditt nätverk eller din dator. Den kan blockera skadlig trafik samt identifiera och stoppa potentiella hot innan de når ditt system.

Kryptering: Kryptering är en process som skyddar data från obehörig åtkomst genom att omvandla den till en form som bara kan läsas av den som har rätt lösenord eller kryptonyckel. Detta är viktigt för att skydda särskilt känslig information, exempelvis företagshemligheter, lösenord eller bankuppgifter.

Säkerhetskopiering och återställning: Detta är en process där en kopia av data skapas och lagras på en alternativ plats. Det medför att data kan återställas om ursprunglig data går förlorad eller skadas i samband med en cyberattack.

Uppdatering av programvara: Att hålla programvaror uppdaterade är en viktig säkerhetsåtgärd. Hot utvecklas kontinuerligt och blir över tid dessutom alltmer avancerade. Programvaruföretag uppdaterar därför sina program med nya funktioner och säkerhetsuppdateringar för att skydda mot dessa nya hot. Utan uppdatering av programvara får man inte del av dessa nya skyddsfunktioner.

Utbildning och medvetenhet: Utbildning och medvetenhet är också viktiga för en god IT-säkerhet. Anställda bör kontinuerligt utbildas om de senaste hoten och hur man känner igen och undviker dem, till exempel genom att inte klicka på misstänkta länkar eller öppna okända e-postmeddelanden.

Sammanfattning

IT-säkerhet är ett synnerligen viktigt område för företag och organisationer som använder sig av teknologi för att hantera känslig information. Det finns många hot mot IT-säkerhet, såsom malware, social engineering, ransomware, DDoS-attacker och insiderhot. Det finns också många lösningar för att skydda mot dessa hot, inklusive antivirusprogram, brandväggar, kryptering, säkerhetskopiering och återställning, uppdatering av programvara samt utbildning och medvetenhet. Genom att vidta dessa säkerhetsåtgärder kan företag och organisationer öka sina möjligheter att skydda sig mot dessa typer av hot och därmed skydda sina digitala resurser och minimera risken för cyberattacker.

Hur kan eBuilder Security hjälpa dig med din IT-Säkerhet?

eBuilder Security har ett flertal tjänster för att förbättra din IT-Säkerhet bland annat:

  • Vi genomför sårbarhetskanning på era applikationer för att hitta möjliga sårbarheter i er applikation detta är en del av den friskvård och ett kontinuerligt utvärdera och förbättra sin säkerhetskultur.
  • Vi genomför penetrationstester på era applikationer som är ett mer avancerat test än en sårbarhetskanning då vi faktiskt tillämpar vad vi hittar och försöker bryta oss in i applikationen.
  • Vi kan hjälpa er att implementera en EDR lösning för att skydda era enheter. Vi samarbetar med marknadsledare CrowdStrike för att ge bästa möjliga skydd för alla typer av enheter, från cloud till mobila enheter. Detta kan kombineras med aktiv hotjakt där vi kopplar på 24/7 mänsklig hotjakt i er miljö.
eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.