Endpoint Security med Cybereason för företag

Cybereason är ett av de mest innovativa och högkvalitativa företagen inom cybersäkerhetsbranschen, något de fått stort erkännande för från både kunder och branschexperter. De är kända för sina högpresterande molnbaserade säkerhetslösningar som erbjuder omfattande skydd mot avancerade hot. Vidare är de kända för att vara en av få EDR leverantörer som låter kunden ha tjänsten totalt avskild från internet det vill säga airgapped. Vill ni veta mer om Cybereason kontakta oss gärna nedan för att få veta mer och hur vi kan hjälpa er.

Vilka tjänster erbjuder Cybereason

Cybereason erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar inom cybersäkerhet. Dessa inkluderar bland andra:

Endpoint Protection: Cybereason erbjuder molnbaserad endpointskydd för PC, Mac, Linux och mobila enheter. Denna tjänst omfattar beteendeanalys, maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka och hantera cyberhot i realtid.

Private Cloud: Utnyttja befintlig infrastruktur infrastruktur och skydda lokala slutpunkter och airgappade miljöer. Detta är en perfekt lösning för företag eller myndigheter med hård reglering.

Threat Intelligence: Cybereason har en av de mest omfattande hotintelligensdatabaserna i branschen. Detta gör det möjligt för företaget att identifiera hot och attacker i realtid och erbjuda proaktiva skydd.

Incident Response: Cybereason erbjuder incidentrespons- och hanteringstjänster för att hjälpa kunder att hantera och minimera skador från cyberattacker. Tjänsten omfattar också utredning och analys av attacker samt utveckling av förebyggande åtgärder.

Vulnerability Management: Cybereason erbjuder också sårbarhetsanalystjänster för att identifiera och rapportera sårbarheter i kundens nätverk och system. Dessa sårbarheter kan sedan åtgärdas för att förhindra framtida attacker.

Compliance: Cybereason erbjuder också en rad lösningar för att hjälpa kunder att uppfylla olika compliance-krav, såsom GDPR, PCI-DSS och HIPAA.

Varför Cybereason?

Det finns flera faktorer som gör Cybereason till en av de mest eftertraktade företagen inom cybersäkerhet:

Avancerade teknologier: Cybereason använder avancerade teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka hot i realtid. Denna teknik gör det möjligt för företaget att snabbt upptäcka och stoppa hot innan dessa orsakat skada.

Hotintelligens: Cybereason har en av de mest omfattande hotintelligensdatabaserna i branschen. Denna databas innehåller information om olika typer av hot, inklusive malware, attacker och sårbarheter. Genom att använda denna databas kan Cybereason upptäcka och stoppa hot innan de når kundens nätverk eller system.

Flexibilitet: Cybereason erbjuder en rad olika lösningar och tjänster för att passa olika kunders behov. Företaget kan anpassa sin teknik och lösningar för att möta olika krav, från små företag till stora organisationer och offentliga institutioner.

Proaktivt skydd: Cybereason erbjuder proaktiva säkerhetslösningar som gör det möjligt för kunderna att skydda sina system och nätverk innan hoten når dem. Detta ger en högre grad av skydd och minskar risken för skador.

Stor erfarenhet: Cybereason grundades av erfarna experter inom cybersäkerhet och har ett team av högkvalificerade tekniker och säkerhetsanalytiker. Företaget har också ett stort nätverk av partners och samarbetar med andra ledande företag inom cybersäkerhet.

Sammanfattningsvis är Cybereason ledande inom cybersäkerhetsbranschen. Företaget erbjuder en rad lösningar och tjänster som passar olika kunders behov. Genom att använda avancerade teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och hotintelligens kan Cybereason upptäcka och stoppa hot i realtid. Denna proaktiva inställning till cybersäkerhet ger kunderna en högre grad av skydd och minskar risken för skador från cyberattacker. Företaget har utvecklat en stark förmåga att upptäcka och hantera hot i realtid, vilket ger kunderna en högre grad av säkerhet och minskar risken för skador från cyberattacker.

Cybereason arbetar tätt tillsammans med kunden för att hjälpa till att optimera deras säkerhetssystem och säkerställa att de har rätt nivå av skydd för sina specifika behov. Kunden får dessutom tillgång till en mängd olika rapporter och analyser som ger en detaljerad bild av deras säkerhetsläge, inklusive hot som har upptäckts och vilka åtgärder som har vidtagits för att stoppa dem.

Vad kan du göra för att öka din IT-Säkerhet med Cybereason?

Att administrera och implementera de mest komplexa och effektivaste funktionerna i Cybereason kan vara ett stort åtagande om man inte har vana. Våra experter hjälper er gärna med allt från installation till att erbjuda Cybereason helt utan administration i en MDR-tjänst som antingen med bevakning antingen under kontorstid eller 24/7.