Säkerhetsgranskning och revision

Vi hjälper er att identifiera cybersäkerhets- och integritetsrisker i er organisatio.

Varför ska ni genomföra en säkerhetsgranskning och revision

 • För att få en överblick över era potentiella säkerhets- och sekretessrisker och deras inverkan.
 • För att förbereda en handlingsplan och få en möjlighet att prioritera era risker. Det är okej att ha risker i en organisation men det är viktigt att det är kända.
 • För att få en analys av dina nuvarande IT-processer och för att identifiera svaga områden.
 • Företag som utför regelbundna säkerhetsgranskningar har visat mer motståndskraft när det gäller att hantera en eventuell säkerhetsincident.
 • För att kunna jämföra er emot andra organisationer eller inför ett upphandlingskrav.
 • För att identifiera hur väl du är anpassad till externa säkerhets- och sekretessefterlevnadskrav som NIS2 och GDPR.
 • För att identifiera eventuella efterlevnadsproblem i era interna säkerhets- och sekretesskrav, till exempel ISO 27001, CIS och NIST.
 • För att få en detaljerad rapport om granskningen som täcker risker, rekommendationer och er mognadsnivå för IT-säkerhet och Informationssäkerhet.

Vårt tillvägagångssätt

Våra säkerhetsgranskningar och revisioner utförs av erfarna konsulter och de skräddarsys efter vad ni vill uppnå. Vår standardrevisionsprocess är baserad på ISO 27001-standarden i kombination med CIS-kontroller och kompletteras av eBuilder Securitys metodik.

Vår metodik i korthet är följande:

 • En riskbedömning för att identifiera säkerhets- och sekretessrisker.
 • Granska er strategi för informationssäkerhet och säkerhet.
 • Genomför en sårbarhetsanalys i era centrala IT-system och hjälpa er att upprätta en process för sårbarhetshantering.
 • Granska era policyer, procedurer och processer för säkerhet och sekretess för att identifiera luckor och efterlevnadsproblem.
 • Utvärdera mognadsnivån för olika säkerhets- och integritetsdomäner och ge er en övergripande mognadspoäng för säkerhet och integritet.
Vår hanterade tjänst
 • Ge rekommendationer för att minimera befintliga problem eller potentiella risker och föreslå förbättringar av era processer och procedurer.
 • Ge en detaljerad rapport med alla resultat och rekommendationer.

Vi kan också ge anonymiserade insikter om hur er säkerhetsmognadsnivå jämförs med andra liknande organisationer.

Varför eBuilder Security?

 • Erfarenhet av att arbeta med flera kunder från olika branscher och olika regioner som ständigt stöter på olika hot. Vi har ett nära samarbete med CERT Organisationen.
 • Skräddarsytt tillvägagångssätt för varje organisation eftersom varje kund har olika krav beroende på deras affärs- och cybersäkerhetsmognadsnivå.
 • Erfarna och certifierade konsulter som genomför säkerhetsgranskningar och revisioner.
 • Konkurrenskraftig och prisvärd prismodell.

Förväntade resultat och hjälp efter revision

Resultatet av en revision kan variera beroende på omfattningen och vad som hittas. eBuilder är stolta över att arbeta med kunder för att mildra och implementera förbättringar allt eftersom under hela granskningsprocessen. När revisionen är klar tar vi fram rapporter med en sammanfattning av resultaten och rekommendationerna.

Om ni behöver hjälp med att hantera de identifierade säkerhets- eller sekretessriskerna kan vi erbjuda ytterligare konsultstöd för er eller rekommendera lösningsförslag för er.

Vad säger våra Kunder?

“Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Vanligt ställda frågor

Hur lång tid tar en granskning?

Tiden det tar för en säkerhetsgranskning beror på omfattningen: om ni bara vill att en del av din organisation ska undersökas eller om ni vill göra en omfattande utvärdering av hela organisationen. Följaktligen kan granskningen pågå allt från en vecka eller upp till ett par månader.

Vi har gjort en säkerhetsgranskning, betyder det att vi är säkra nu?

En säkerhetsgranskning utvärderar er övergripande mognadsnivå. Det belyser eventuella risker som ni har och vägleder er för att eliminera eller minimera dem. Det ger er en riktning och en handlingsplan att agera på för att säkra er organisation.

Hur ofta ska vi utföra säkerhetsgranskningar eller revisoner?

Det kan bero på de ändringar som påverkar organisationens säkerhet. Exempelvis kan mer frekventa säkerhetsgranskningar krävas för en organisation som ändras mer dynamiskt. En säkerhetsgranskning rekommenderas vanligtvis en gång om året eller minst en gång vartannat år för de flesta organisationer, så att ni effektivt kan mäta effekten av ändringar som genomförts under de föregående månaderna eller året.

Vad är skillnaden mellan säkerhetsgranskningar/granskningar, sårbarhetsbedömningar och penetrationstest?

En säkerhetsrevision innebär en omfattande granskning av olika digitala och fysiska tillgångar i en organisation (t.ex. system, nätverk och policyer) för att identifiera problem och potentiella risker i hela organisationen.

I en bedömning av tillförlitligheten skannas/testas ett system noggrant för att identifiera sårbarheter i den tekniska säkerheten. eBuilder Security utför vanligtvis en sårbarhetsskanning på de interna applikationerna som ett led i en revision.

Ett penetrationstest (pentest) är en simulerad cyberattack som utförs manuellt av säkerhetsspecialister för att testa om de befintliga säkerhetskontrollerna kan förhindra en attack.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.