CrowdStrike OverWatch

Blog Reading Time 4 Lästid
/
september 11, 2023
/
Av: Erik Berg

Av: Erik Berg

Jobbar som Säkerhetsarkitekt har jobbat inom IT-säkerhet i 12 år i både privata sektorn och offentlig verksamhet, med Security Operations (Blue Teaming) och som säkerhetschef på flertalet IT-Bolag.

CrowdStrike OverWatch är en tjänst som tillhandahålls av CrowdStrike, ett företag specialiserat på cybersäkerhet och endpoint-skydd. OverWatch är en särskild typ av molnbaserad säkerhetstjänst som erbjuder kontinuerlig övervakning och incidentrespons för att skydda organisationer mot avancerade hot och cyberattacker. Några av funktionerna som gör OverWatch till en produkt att överväga.

  • Proaktiv hotupptäckt: OverWatch-teamet övervakar och analyserar din organisations nätverksaktivitet och endpoint-händelser dygnet runt. De är specialiserade på att upptäcka avancerade hot och attacker innan de kan orsaka allvarlig skada.
  • Minskad incidentrespons-tid: Genom att ha en dedikerad grupp av experter som övervakar och reagerar på hot kan du minska tiden det tar att identifiera och åtgärda cyberincidenter. Detta kan spara tid och pengar och minimera potentiell skada på din organisation.
  • Tillgång till hotinformation: OverWatch-teamet har tillgång till omfattande hotinformation och hotaktörer och kan använda denna information för att identifiera hotmotiven och metoder som kan rikta sig mot din organisation.
  • Bättre resursutnyttjande: Genom att outsourca övervakning och incidentrespons till experter kan din organisation fokusera sina interna resurser på andra viktiga uppgifter och initiativ.
  • Skalbarhet: OverWatch-tjänsten kan skalas efter dina organisations behov. Det innebär att du kan anpassa nivån av övervakning och incidentrespons baserat på din organisations storlek och riskprofil.
  • Erfarenhet och kompetens: CrowdStrike är känt för sin expertis inom cybersäkerhet och har erfarna säkerhetsexperter som är utbildade för att hantera komplexa hotmiljöer.
  • Rapportering och insikt: OverWatch ger dig insikter och rapporter om din organisations säkerhetsstatus och eventuella incidenter. Detta kan hjälpa dig att fatta informerade beslut om säkerhetsåtgärder och investeringar.

Sammanfattningsvis kan CrowdStrike OverWatch vara en värdefull resurs för organisationer som vill förstärka sin förmåga att upptäcka och hantera avancerade cyberhot. Det kan ge en extra nivå av säkerhet och expertis för att skydda ditt företag och dina digitala resurser.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.