CrowdStrike Identitetsskydd

Som en av få nordiska partners till CrowdStrike erbjuder vi den branschledande CrowdStrike Falcon® Identity Protection säkerhet för identiteter och identitetsdatabaser.

Identitetsskydd

 • Insyn i identitetsbaserade attacker och avvikelser.
 • Jämför användare aktiviteter med etablerade beteendemönster och regelverk.
 • Ger i realtid händelser om autentiseringsuppgifter eller infekterade enheter.
 • Automatisera hotidentifiering och upprätta dynamisk riskprofilering för identitetsrelaterad trafik.
Identitetsskydd

Viktiga fördelar

 • Upptäck alla identiteter i riskzonen.
 • Upptäck svagheter i multi domäner.
 • Spara på utrymme och kostnader genom att lagra relevanta autentiseringsloggar.
 • Hjälper dig att prioritera och upptäcka verkliga hot och eliminera falsk positiva identifieringar.
 • Möjlighet att gruppera händelser för förbättrad incidentrespons genom EDR-integrering.
 • Snabb installationstid för att börja identifiera avvikelser omedelbart.

Falcon Identity Threat Detection och Falcon Identity Threat Protection erbjuds för att passa dina olika Active Directory-säkerhetskrav.

Identifiering av Falcon-identitetshot

 • Fungerar som den första nivån för AD-säkerhet.
 • Tillhandahåller identitetsriskanalys.
 • Identifierar hot mot autentiseringssystemet och autentiseringsuppgifterna när de händer.
 • Ger aviseringar om identifiering av identitetshot i realtid
Identifiering av Falcon-identitetshot

Skydd mot Falcon-identitetshot

 • Möjliggör identitetssäkerhet.
 • Levererar förebyggande av hot i realtid.
 • Tillämpning av IT-policy med hjälp av identitets-, beteende- och riskanalys.
 • Möjliggör hotdetektering
 • Förebyggande av identitetsbaserade attacker i realtid
 • Kombinerar kraften i avancerad AI, beteendeanalys för att möjliggöra riskbaserad villkorlig åtkomst.
Skydd mot Falcon-identitetshot

Varför identitetsskydd?

Risker fortsätter att utvecklas med en ökning av attacker som utnyttjar hackade autentiseringsuppgifter. Det konstateras att 80% av alla attacker involverar användaruppgifter.

En angripare med hackade autentiseringsuppgifter har ofta fritt spelrum att röra sig i en organisation nätverk.

Sofistikerade attacker av detta slag kräver en blandning av teknik och mänsklig expertis för ett effektivt försvar, vilket säkerställer att försvaret optimeras och svar på en attack kan komma på några minuter. Det är här Identity Protection passar in.

Om CrowdStrike

CrowdStrike, en global ledare inom cybersäkerhet, har omdefinierat modern säkerhet med en av världens mest avancerade molnbaserade plattformar för att skydda kritiska områden för företagsrisker – slutpunkter och molnarbetsbelastningar, identitet och data.

CrowdStrike Falcon identitetsskydd

 • Ger friktionsfri Active Directory-säkerhet (AD).
 • Stoppar intrång snabbare genom att skydda personalens användaruppgifter
 • Erbjuder den information och hjälp du behöver för att klara revisoner och säkerhetstester.

Vad säger våra Kunder?

“Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Vanligt ställda frågor

Varför krävs Identity Protection för organisationer?

Enligt forskning gjord av CrowdStrike OverWatch-teamet är 80% av alla attacker identitetsdrivna.

Dessa attacker sker när en hackare får tag i en användares autentiseringsuppgifter och tar sig in i en organisations system och uppträder som den legitima användaren. Dessa typer av attacker är svåra att upptäcka. Dessutom har den nya trenden med arbete hemifrån ökat denna attackyta.

Vad är Active Directory Security?

Active Directory är en katalogtjänst från Microsoft för att hjälpa administratörer av Windows-domännätverk att konfigurera behörigheter och komma åt nätverk.

Administratörer använder Active Directory-tjänster för att utföra ett antal dagliga uppgifter.

Att säkra Active Directory är viktigt för organisationer eftersom behörigheter och personuppgifter finns sparade här tillsammans med lösenorden.

Hur kan du se till att den automatiska hotdetekteringsfunktionen upptäcker alla hot som finns?

Den automatiska funktionen använder flera åtgärder för att säkerställa identifiering av alla hot som finns:

Kontinuerlig insyn i flera kataloger i status, omfång och effekt av åtkomstbehörigheter för identiteter i Microsoft Active Directory (AD), Azure AD och molnlösningar för (SSO).

Automatisk klassificering av identiteter i hybrid (identiteter som finns lokalt och i molnet AD) och endast moln (identiteter som endast finns i Azure AD) med riskpoäng.

Identifiering av lateral rörelse och avvikande trafik i realtid av alla användare eller tjänstkonton.

Korrelerade händelser och riskbedömning som kan spåras efter autentiseringsuppgifter eller entitet/slutpunkt för all relaterad aktivitet för incidentsvar.

Krävs skriptkunskap?

Nej, Falcon Identity Threat Detection kräver ingen skriptkunskap för kontroller.

Omfattar den här tjänsten MITRE ATTACK-ramverk?

Ja, Falcon Identity Threat Detection mappar mot MITRE ATT&CK-ramverket för att hjälpa er att skapa en mer fullständig säkerhetstäckning.

Vår hanterade tjänst

Vår hanterade tjänst

Avlasta er själva från administrationen och hanteringen av CrowdStrike-tjänster och var helt hands off medan vi hanterar detta åt er. Låt oss hjälpa er med hela säkerhetskedjan för att skydda era slutpunkter.  eBuilder Security, i samarbete med CrowdStrike, tillhandahåller kontinuerliga MDR-tjänster (Managed Detection and Response), skräddarsydda för att hantera alla säkerhetsrisker som kan attackera era system.

eBuilder Security Managed Services levererar prisvärda, prenumerationsbaserade kvalitetstjänster i världsklass som är skräddarsydda för dagens säkerhetsproblem.

Låt oss ta hand om er säkerhet så att ni kan fokusera fullt ut på er kärnverksamhet.

eBuilder Security Customer Support

Låt oss visa er hur vi kan hjälpa er organisation

Låt oss börja med ett 30 min möte för att diskutera ert nuvarande och framtida säkerhetsbehov.