Managed utbildning för säkerhetsmedvenhet

Med de hot som finns idag krävs det inte mycket för att drabbas av en säkerhetsincident, ett misstag från anställd och ett felklick kan vara allt som krävs. Vi erbjuder utbildningar i säkerhetsmedvetenhet som en tjänst för att skydda er organisation mot dessa hot.

Bygga upp en säkerhetskultur

Security Awareness Training

60,000 +

Utbildade Användare

Security Awareness Training

6

Marknader

Security Awareness Training

7

språk

Managerad Säkerhetsmedvetenhet

Att bygga en säkerhetskultur i en organisation är både tids- och resurskrävande. Det kräver dedikerad personal och nya hot dyker upp hela tiden vilket innebär att era anställda måste uppdateras ständigt om de nya trender och risker som finns. Det är därför vi erbjuder Security Awareness som en tjänst där ni kan avlasta er själva från allt administrations- och ledningsansvar.

Vad vi erbjuder

Convenience of a Fully Managed Service

Bekvämligheten med en Managerad Tjänst

Vi hanterar ert utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskultur som en tjänst så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Dashboard för övervakning och efterlevnad

Dashboard för övervakning och efterlevnad

Ni kan använda våra Dashboard för att följa upp anställdas utibildningar och vilka som är era riskanvändare.

Utbildningsmaterial tillgängligt i olika format

Utbildningsmaterial tillgängligt i olika format

Utbildningsinnehåll som täcker visuella, ljud- och textbaserade inlärningsmetoder som är anpassat för alla typer av människor oavsett ålder eller bakgrund. Det finns även möjlighet till att anpassa utbildningar med introduktioner och teman från er organisation.

Managerad Phishing

Managerad Phishing

Vi använder oss av Sociala medier och andra öppna källor för att forma våra phishing tester utifrån de organisationer som är kunder till oss. Detta ger oss möjlighet att skapa verkliga scenarion. Vi samarbetar med MSB och den internationella CERT organisationen för att utveckla våra phishing metoder.

Flerspråkigt innehåll

Flerspråkigt innehåll

Utbildningar och tjänstens innehåll finns på flera språk, exempelvis engelska och svenska eller norska.

Rollbaserade nanoutbildningar

Rollbaserade nanoutbildningar

Skräddarsytt utbildningsmaterial för att minska risker förknippade med olika roller då olika roller har olika risker. En receptionist har en helt annan säkerhetsrisk än en VD. Vidare är vi godkända för att uppfylla efterlevnadskrav. t.ex. NIS 2.

Fördelar med Complorer Security Awareness

 • “Fully Managed” och enkel att använda – Security Awareness Trainings tillhandahålls med minimala administrationskostnader.
 • Uppfyll utbildningsefterlevnadkrav – Utbildningar i säkerhetsmedvetenhet och följ upp efterlevnad via Dashboards.
 • Prisvärd och skalbar – Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för att möta säkerhetsmedvetenhetsbehov till en låg driftskostnad.
 • Enkla nanoutbildningar – Våra Nano-utbildningsvideor håller användarna engagerade och intresserade.
 • En produkt och tjänst från Sverige – Made for the Nordic Market av ett svenskt företag.

Varför är Nano-kurser effektiva?

Nanolärande är ett modernt sätt att leverera förenklad information på ett engagerande sätt. Det största skillnaderna mot tradionellt lärande är:

 • Kort och enkelt
 • Självlärande
 • Ni kan gå en kurs vilken tid som helst och var som helst
 • Engagerande – lätt att förstå och roligt att lära sig
 • Just in time – lär er bara det ni behöver och inget mer för att bli så effektiv som möjligt.
Complorer Cyber Security Awareness Training

Det är evidensbaserat:

 • Repetition, och framförallt utspridd repetition är en evidensbaserad metod för inlärning som har visat sig vara mycket effektiv för att behålla kunskap i långtidsminnet.
 • Reflektion över vad ni har lärt er är viktigt och ger er en möjlighet att komprimera informationen. Detta innebär att informationen måste vara relevant och engagerade.
 • Förstärkning av det ni lär er är ett sätt att förbättra ihågkommandet. Om era anställda pratar om det hjälper de varandra att skapa en säkerhetskultur.
Complorer Cyber Security Awareness Training

Förväntade resultat

Ni kommer med tiden att se ert företag stiga i vår ranking och även märka konkreta förbättringar i övergripande IT-kompetens såväl som i säkerhetskultur. Detta är en kontinuerlig process som gör att ert kan följa upp medarbetarnas framsteg. Vidare, om ert företag har specifika utbildningsbehov, kommer det att finnas olika nivåer av medvetenhet och kunskap bland anställda som kan förbättras genom att skapa en lösning anpassad till er organisation.

Standard Support i världsklass

Kundnöjdhet har högsta prioritet hos eBuilder Security och därför inkluderar alla våra tjänster support i världsklass med snabba svarstider, utmärkt service och bekväm åtkomst. Kunder kan också begära våra konsulttjänster som tilläggstjänster.

Vad säger våra Kunder?

“Cybersäkerhet har högsta prioritet i vårt företag. Vår programvara är installerad på börser och centrala förvaringsinstitut runt om i världen. Vi valde eBuilder Security på grund av deras utökade erfarenhet av att leverera säker SaaS till globala organisationer.
Vi är mycket nöjda med deras professionalism och kundservice.

Chris Richardson, CEO Percival Software Ltd.

Vanligt ställda frågor

Vårt företag har en bra säkerhetskultur. Varför behövs säkerhetsmedvetenhet?

Att vara uppdaterad med säkerhetstrender är utmanande för anställda när deras vanliga arbete inte är cybersäkerhet. Det kommer nya trender och nya hot hela tiden men med Complorer tar vi hand om detta. Säkerhetsmedvetenhet kan också vara ett lagkrav eller anges av era kunder. Den främsta anledningen är att höja lägsta nivån eftersom det räcker med en person för att skapa en incident.

Varför nano-träning?

Nano-träning är ett effektivt sätt att göra dina anställda medvetna om hoten och riskerna. Sammantaget höjer det organisationens mognadsnivå.

Hur ofta uppdateras träningen?

Eftersom cybersäkerhet är en ständigt föränderlig domän uppdaterar vi kontinuerligt vår utbildningsplan och utvärderar proaktivt potentiella nya hot för att hålla dina anställda uppdaterade med de senaste hoten och riskerna.

eBuilder Security Customer Support

Let us show you how we can help your organization

For starters, we can show how to improve upon your existing security in 30 mins. Care to proceed?