Ladda ner faktabladet

Lär dig hur vi kan hjälpa dig att främja en stark säkerhetskultur i din organisation med vår fullständigt hanterade tjänst. 

Ladda ner faktabladet

Med den nuvarande takten av cyberbrottslighet kan din organisation falla offer för en cyberkupp innan du ens vet om det. Säkerheten i din organisation kan vara beroende av en enda åtgärd från en anställd. Du vet att ett effektivt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet är vad du behöver. Att driva en intern sådan och ständigt spåra den för efterlevnadskrav kräver dedikerade resurser och tid.

Complorer Security Awareness Training kan vara den perfekta lösningen för dig. Vi erbjuder Security Awareness som en fullständigt hanterad tjänst, du behöver därför inte oroa dig för att hantera, administrera, övervaka eller uppdatera utbildningsprogrammet. Med Complorer kan du befria dig från bördan av dina anställdas säkerhetsmedvetenhet och fokusera på din organisations kärnverksamhet.